Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Wydawnictwo Multimedialne Żuraw Weronika Biszczak, ul. Motorowa 2/39 20-214 Lublin.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów będą przetwarzane, zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta, w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi elektronicznej, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie wydawnictwozuraw.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Akceptując regulamin wyrażacie Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych koniecznych do realizacji zamówienia.

4. Klienci sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

5. Po zakończeniu przez Klienta korzystania z usług sklepu Wydawnictwo może przetwarzać dane o Kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Klientem umowy.

6. Wydawnictwo Multimedialne Żuraw oświadcza, iż jest jedynym, samodzielnym twórcą swoich Gier i Aplikacji i z tego tytułu przysługują mu do niej wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.Prawa autorskie przysługujące twórcy obejmują cały kod Gry lub Apliakacji, wraz ze wszystkimi szablonami, skryptami i wszystkimi innymi dodatkami, rozwiązaniami technologicznymi, elementy graficzne oraz dzwięki i muzyka.

8. Gry i Aplikacje są przedmiotem praw autorskich przysługującym Wydawnictwu Multimedialnemu Żuraw i podlega ochronie zgodnie z tym prawem autorskim.

Polityka Cookies

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.